ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

BLU CAFE

Απολαύστε τις γεύσεις μας

Το μπλε που μαγεύει και ταξιδεύει... Το μπλε που βυθίζεσαι μέσα του και δημιουργείς... Απομακρύνεσαι και επιστρέφεις... Πιο γεμάτος... Πιο ήρεμος... Πιο ζωντανός!

Το μπλε της Απόλαυσης και της ισορροπίας... Της έντασης και της χαλάρωσης... Το μπλε της ζωής και της θάλασσας!!!Eπικοινωνήστε μαζίμας

Τα αιτήματα ελέγχονται καθημερινά

Certificate of Excellence

Greek and Mediterranean cuisines under the direction of the talented chef are gorgeous at this place. You will be served tasty club sandwiches, scrambled eggs and salads. Order nicely cooked waffles, pancakes and bagels. Take your chance to taste great coffee, juice or smoothies.

This cafe is famous for its great service and friendly staff, that is always ready to help you. You will like average prices. As people find it, the atmosphere is enjoyable here. Google users who visited Blu Cafe state that the most suitable rating is 4.8.

Καφετέρια Blu Cafe - Πλακιάς, 74060, Ρέθυμνο
Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα 2018
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε